Walki MMA, boks zawodowy, walki bokserskie

Od zawsze ludzie fascynowali si─? sportami walki. Ringi za kt??re kiedy?? wystarcza?? kawa??ek ubitej ziemi, dzi?? sta??y si─? sztuk─? sam─? w sobie. W zale??no??ci od rodzaju walk w nich prowadzonych ringi mog─? przybiera─? r????ne kszta??ty. W boksie do dzisiaj za ring uznawany jest kwadrat o r????nej d??ugo??ci bok??w. Oczywi??cie boki takiego kwadratu s─? ograniczone linami kt??re ograniczaj─? przestrze?? walcz─?cych i zabezpieczaj─? ich przed niekontrolowanym wyj??ciem poza ring. Za linami jest jeszcze wyznaczona przestrze?? kt??ra dodatkowo ma zabezpiecza─? walcz─?cych przed nie mi??ym upadkiem z ringu. Oczywi??cie nie tylko w boksie funkcjonuje poj─?cie ringu, w ka??dym sporcie walki mo??na si─? spotka─? z okre??leniem ringu kt??ry w mniejszym lub wi─?kszym stopniu przypomina tradycyjny ring. Dla przyk??adu w bardzo popularnych w ostatnich czasach MMA u??ywa si─? tak zwanych klatek kt??re s─? ewolucj─? tradycyjnego ringu bokserskiego. Klatki s─? to o??mioboki zabezpieczone z bok??w siatk─? a nie linkami jak w przypadku ringu tradycyjnego, ale zasady dzia??ania klatki s─? identyczne jak w przypadku pierwowzoru.